حمایت یک نیکوکار از هزار فرزند یتیم اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: یکی از خیران گرانقدر با مشارکت در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین کمیته امداد اصفهان حمایت هزار نفر از این فرزندان را به صورت یک جا بر عهده گرفت.

آخرین اخبار