مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان؛

پیش بینی خرید 276 هزار تُن گندم از کشاورزان اصفهان

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان (منطقه 10 کشور) گفت: پیش بینی می شود امسال 276 هزار تُن گندم از کشاورزان اصفهان خریداری شود.

آخرین اخبار