26 هزار ناشنوا در استان اصفهان وجود دارد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: 26 هزار ناشنوا دراین استان وجود دارد.

آخرین اخبار