حریرچی در نشست خبری مطرح کرد؛

رشد منفى جمعیت در روستاها/ تغییر هرم سنى جوان به ميانسالی در کشور

سخنگوى وزارت بهداشت گفت: از سال ٧٠ رشد جمعيت در روستاها منفی بوده كه علت عمده آن مهاجرت است.

آخرین اخبار