عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:

آقای روحانی باید پاسخگوی هرج‌ومرج اقتصادی که ایجاد کرده‌، باشد/ کاندیدایی که دغدغه اقتصاد، معیشت و اشتغال مردم را داشته باشد، انتخاب می‌کنیم

حاجی دلیگانی گفت: باید به کاندیدایی رای دهیم که دغدغه اصلی آن رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی، اشتغال و سروسامان دادن به وضعیت فعلی کشور باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات