مدیرکل ارشاد اصفهان:

استقبال مسافران نوروزی و هنرمندان اصفهان از طرح‌های تشویقی خرید کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: مسافران نوروزی و هنرمندان اصفهان از طرح‌های تشویقی خرید کتاب در این شهر به میزان قابل توجهی استقبال کردند.

آخرین اخبار