مناسب‌ترین «زمان» برای خوردن غذا

تازه‌ترین مطالعات محققان غربی، موید این دستورالعمل اسلامی است که تا گرسنه نشده‌اید، غذا نخورید.

آخرین اخبار