بقایی:

هدف اصلی اجرای گردشگری محله جذب گردشگران داخلی است

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: هدف اصلی اجرای گردشگری محله و شهری، جذب گردشگران داخلی است.

آخرین اخبار

تبلیغات