رئیس شورای عالی استان‌ها:

جریمه‌های سنگین در برخورد با اسراف کنندگان آب شرب اعمال شود

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: جریمه‌های سنگین در برخورد با اسراف کنندگان آب شرب اعمال شود.

آخرین اخبار