تولید میوه در اصفهان سه برابر نیازاست

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید میوه در این استان تا سه برابر نیاز است.

آخرین اخبار

تبلیغات