معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

عبور از بحران آب با مدیریت تقاضا امکان پذیر است

یک مقام مسئول گفت: برای عبور از شرایط خشکسالی در کشور باید به فکر راه حل‌های توسعه پایدار و مدیریت تقاضای آب در کشور باشیم.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

تامین آب شرب سالم، وظیفه اصلی وزارت نیرو است

یک مقام مسئول گفت: وظیفه اصلی وزارت نیرو تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای آحاد مردم است که با رعایت منافع ملی و زیست محیطی، تامین خواهد شد.

معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

ایران در دو سال آینده با بحران آلودگی منابع آبی مواجه خواهد شد

معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: بحران کیفیت آب، معضل بزرگی است که طی دو سال آینده کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

آخرین اخبار