رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان

خانه‌های مسافر و استیجاری آفت گردشگری اصفهان هستند

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان گفت: خانه‌های استیجاری که برای نوروز آماده میزبانی از مهمانان نوروزی می‌شوند آن‌ها بحث‌های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی را رعایت نمی‌کنند؛ در این‌باره بارها اعتراض کرده‌ایم خانه‌های مسافر و استیجاری آفت گردشگری هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات