استاندار اصفهان:

ظرفیت لازم برای اسکان گردشگران در شهر اصفهان وجود ندارد

استاندار اصفهان گفت: ظرفیت لازم برای اسکان گردشگران در شهر اصفهان وجود ندارد و باید زمینه اسکان آنها در هتل‌های شهر با افزایش تعداد تخت‌های آنها فراهم شود.

آخرین اخبار