مدیرکل ارشاد اصفهان مطرح کرد

آخرین جزئیات برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان/ هفته نخست مهرماه، زمان احتمالی برگزاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان با بیان اینکه هفته نخست مهرماه زمان احتمالی برگزاری جشنواره فیلم کودک خواهد بود، گفت: در صورت عدم موافقت شهرداری برای این زمان پیشنهادهای دیگر ارائه می‌شود.

استاندار اصفهان:

ایجاد مدیریت واحد بر میدان نقش‌جهان اصفهان تصویب شد

استاندار اصفهان با بیان اینکه ایجاد مدیریت واحد بر میدان نقش‌جهان اصفهان تصویب شد، گفت: با توجه به ظرفیت مناسب میدان نقش جهان، مدیریت واحد بر این میدان اجرا می‌شود.

آخرین اخبار