رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:

معافیت‌های مالیاتی هتل‌سازان اصفهان زمینه توسعه گردشگری را فراهم می‌کند

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به دنبال مصوبه شورای شهر و با همکاری شهرداری اصفهان امروز شاهد معافیت‌های مالیاتی برای هتل‌سازان در استان اصفهان هستیم که این امر انگیزه سرمایه‌گذاران گردشگران را افزایش داده است.

آخرین اخبار