مصاحبه جنجالی مهدی هاشمی‌نسب

جام ملتهای لبنان 8بازیکن کنار ساحل سیگار کشیدند چه شد

در آستانه دربی با مهدی هاشمی‌نسب یکی از بازیکنان بزرگ استقلال و پرسپولیس تماس گرفتیم تا با مهدی در مورد دربی صحبت کنیم، اما غافل از اینکه مهدی به سیم آخر زده و صحبت‌های ما از دربی به جایی کشیده شد که اگر عزمی راسخ در این فوتبال وجود داشته باشد قطعا برای مبارزه با کثافت‌های این فوتبال خودش را بسیج می‌کند

آخرین اخبار