از دوربین راهیان نور:

دلدادگی با شهدا در سرزمین نور به روایت عکس

اردوی راهیان نور نگرشی معنوی در سفری همراه با خاطرات نورانی شهدای دفاع مقدس است.

آخرین اخبار