نماینده مجلس

بیمه و بازنشستگی زنان خانه‌دار باید در کشور اجرایی شود

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برخی مسائل حوزه زنان ربطی به سیاست و دولت ندارد و باید اجرایی شود، گفت: بیمه و بازنشستگی زنان خانه‌دار از این جمله مسائل مهم حوزه زنان است که باید اجرا شود.

آخرین اخبار