امام جمعه موقت هرند

تنها علاج رفع مشکلات کشور برنامه ریزی کردن در اقتصاد مقاومتی است

محمد حسن نیکو کلام: همه چیز با رفع تحریم ها درست نمی شود، تنها راه حل و علاج مشکلات کشور برنامه ریزی صحیح در بحث اقتصاد مقاومتی است.

آخرین اخبار