رییس کمیته امداد کوهپایه گفت:

کمک 6 تنی صیفی جات خیر نیکوکار به کمیته امداد

رییس کمیته امداد کوهپایه خیر نیکوکار مقدار 6 تن صیفی جات به کمیته امداد کوهپایه اهدا نمود.

عزیزانی که در انتظار دستانی نیکوکار می مانند

عزیزانی که در انتظار دستانی نیکوکار می مانند

آخرین اخبار