کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه پاسخ داد

چرا نباید سگ در خانه نگه داری شود؟

با نگاهی به کتاب‌های سبک زندگی اسلامی خواهید دید که دین مبین اسلام توجه فراوانی به نگه داری از حیوان‌ها دارد اما…

آخرین اخبار

تبلیغات