روزانه بیش از پنج هزار کیلوگرم نان در اصفهان دور ریخته می شود

براساس اعلام سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم دور ریز نان در این شهر جمع آوری می شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات