لغزش قلم؛

تأملی در باب اسلام انقلابی و «اسلام رحمانی»

از چند سال پیش برخی تحت تأثیر نگرش‌های غرب درباره انسان و ادیان درصدد برآمدند ایده‌های غربی را بر وحی الهی (اسلام) بار کنند. محصول یکی از این‌ تلاش‌ها، پدید آمدن «اسلام رحمانی» بود که محسن کدیور آن را به کار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات