پشه چه بیماری‌هایی را منتقل می‌کند؟

بیماری‌های منتقله از پشه برای ساکنانِ برخی مناطق خاص، نگرانی همیشگی محسوب می‌شوند و بیشتر آن‌ها علاج‌ناپذیرند.

آخرین اخبار

تبلیغات