رجبی‌دوانی در اصفهان:

پوچ گرایی، سرانجام تفکر و نگاه غربی است

پژوهشگر برجسته تاریخ اسلام گفت: برای شناخت هر جامعه‌ای باید ایده آل‌های آن جامعه را در نظر گرفت و ایده‌آل و سرانجام غرب، پوچ‌گرایی و بی‌معنا شدن زندگی است.

آخرین اخبار

تبلیغات