رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

مزیت‌های صادراتی اصفهان از بین رفته است/ روند کاهش صادرات در استان

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نرخ ارز چالش چندساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و دولت اگر بخواهد از تولید و صادرات حمایت کند هیچ راهی جز واقعی کردن نرخ ارز ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات