نگاهی کوتاه به آموزه های زینبی

اگر اسلام، عزت و اقتدار خویش را به عده و عده می کاوید، هرگز حضرت سیدالشهداء، حضرت زینب و اعوان و انصارشان با تعداد نفرات و حربه های اندک در مقابل خیل دشمنان دین نمی ایستادند و بر ایمان و باورهای خویش پای نمی فشردند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات