پرداخت 190 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان طرح هاي اقتصاد مقاومتي در اصفهان

مدير آموزش و اشتغال سازمان بسيج سازندگي اصفهان از پرداخت پرداخت 190 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان طرح هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات