پرداخت ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان طرح های اقتصاد مقاومتی در اصفهان

مدیر آموزش و اشتغال سازمان بسیج سازندگی اصفهان از پرداخت پرداخت ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان طرح های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

آخرین اخبار