معاون ارشاد اصفهان مطرح کرد:

جزئیات برگزاری جشنواره ملی نگارگری «آیات»در اصفهان

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: جشنواره ملی نگارگری “آیات” از ۱۵ بهمن امسال و به مدت یک ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات