خبری که برای نکونام حاشیه ساز شد!

یکی از سایت های سوئدی دوشنبه خبری منتشر کرد که باعث ایجاد حاشیه هایی برای نکونام شد.

نکونام اخراج شد تا به آفریقا برود!

تیم فوتبال الکویت در شب اخراج بازیکن ایرانی خود به صدر جدول لیگ کویت رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات