برگزاری اولین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه جلگه در سال 93

جلسه ای با حضور شورای آموزش و پرورش جلگه با هدف نکوداشت مقام معلم برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات