استاندار اصفهان:

مکتب اصفهان در ادبیات فارسی نقش بسیار مهمی دارد/ برگزاری همایش مقام ادبی اصفهان در نیمه دوم سال آینده

استاندار اصفهان گفت: مکتب اصفهان در ادبیات فارسی نقش بسیار مهمی دارد و برگزاری همایش مقام ادبی اصفهان می‌تواند تبیین کننده این تأثیرات و ظرافت خاص ادبی اصفهان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات