سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا

مسافران نوروزی هنگام استفاده از اینترنت رایگان، نکات ایمنی را رعایت کنند

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: مسافران نوروزی در هنگام سفر به جای اعتماد و استفاده از اینترنت رایگان بدون رمز، از بسته‌های اینترنت اپراتورها استفاده کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات