متروی اصفهان به کجا می رود/

کاخ جهان نما در گیر و دار ماندن یا رفتن/ متولیان شفاف سازی کنند

خبرها درباره کشف سازه‌هایی از کاخ جهان‌نما از سوی برخی کارشناسان در محل احداث متروی اصفهان موضوعی است که ابهام های زیادی برای مردم اصفهان ایجاد کرده است و نیازمند شفاف‌سازی از سوی متولیان است.

آخرین اخبار

تبلیغات