سهم متغیر جناح‌های سیاسی در نمایندگی مردم اصفهان

تاریخچه انتخابات نشان می‌دهد در 10 دوره‌ای که عمر مجلس شورای اسلامی گذشته سهم جناح‌های سیاسی در استان و شهر اصفهان ثابت نبوده و نسبت حضور چهره‌های سیاسی در دوره‌های مختلف بنا بر فضای حاکم بر کشور تغییر کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات