ماندن یا نماندن انگلیس، مسئله این است؛

موافقین و مخالفین ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا چه دلایلی دارند؟

انگلیس همواره خود را یک سر و گردن از بقیه اعضای اتحادیه بالاتر می دانسته و به غیر از نقش خود به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی اروپایی، به نوعی نمایندگی آتلانتیک را هم در اتحادیه اروپا بر عهده داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات