نمایندگان مجلس به موضوع تراریخته ها ورود می کنند

موضوع مهم و حیاتی «محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی» یا همان محصولات تراریخته در بخش «راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی بخش علم و فناوری» برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و قرار است نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس درباره سرنوشت کشت و توسعه این محصولات در سطح کشور که تا امروز ممنوع بوده، تصمیم‌گیری کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات