استیضاح های روی میز هیئت رئیسه مجلس؛

بررسی علت عدم اعلام وصول استیضاح برخی از وزرا/ زمان سوال از وزرای 3 کارته فرا رسید

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم اعلام وصول استیضاح برخی از وزرا توسط هیئت رئیسه مجلس اعتراض دارند، یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت: به نظر نمی رسد استیضاحی اعلام وصول شود.

در بیانیه نمایندگان مجلس درباره اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

اصلاح الگوی مصرف، سبک زندگی اسلامی و شکوفایی تولید و نوآوری از مبانی اقتصاد مقاومتی

باید نگاه اقتصاد مقاومتی در همه مصوبات و قوانین مجلس مشهود باشد، «اصلاح الگوی مصرف» و «شکوفایی تولید و نوآوری» و «سبک زندگی اسلامی» از مبانی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات