نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد؛

طرح جدید نمایندگان مجلس برای کنکور

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان درباره کنکور خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات