در نشست سه ساعته استاندار اصفهان با نمایندگان اصناف کشاورزی استان مطرح شد؛

پروژه های شرق اصفهان را در اولویت قرار دهید

استاندار اصفهان با اعلام اینکه مصوبه ملی شورای عالی سریعا به آب تبدیل نخواهد شد اما می توان به استناد آن حرکت کرد گفت: وزارت نیرو موظف است ظرف سه ماه آینده حقابه ها، سهم آب شرب، صنعت، کشاورزی و تالاب گاوخونی را مشخص کند.

آخرین اخبار

تبلیغات