کیش و مات اصلاحات؛

هزینه های ریاست عارف برای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم

در دوره‌ای که دولت در دست دوستان اصلاح طلبان یعنی اعتدالیون است و از سویی در همین زمان اصلاح طلبان ادعای پیروزی در انتخابات مجلس را سر داده‌اند، چنانچه تنش مداومی در مجلس شکل بگیرد نتیجه این وضعیت به نام اصلاح طلبان تمام خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات