نماینده کشاورزان و حق آبه‌داران بخش جلگه

یک هفته تا زنده شدن مزارع شرق اصفهان

نماینده کشاورزان و حق آبه‌داران بخش جلگه اصفهان با اشاره به تعویق چند روزه زمان بازگشایی آب زنده رود، گفت: آب مورد نیاز کشت غله شرق اصفهان در 17 آبان ماه به انتهای مزارع شرق اصفهان در آخرین قسمت‌های مسیر این رودخانه می‌رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات