نماینده کشاورزان شرق اصفهان:

متأسفیم که باید برای شرق اصفهان پول جمع‌آوری کنیم

نماینده کشاورزان شرق اصفهان گفت: بسیار متاسفم که باید به جایی برسیم که برای شرق اصفهان پول جمع‌آوری کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات