نماینده کشاورزان بخش جلگه:

منطقه جلگه به دشت سوخته‌ای تبدیل شد

نماینده کشاورزان بخش جلگه گفت: منطقه جلگه به دشت سوخته‌ای تبدیل شده است، منطقه‌ای که 90 درصد مردم آن کشاورز هستند و این جای تاسف و نگرانی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات