نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:

پرپایی کلاس های ویژه قرآن برای عشایر نصرآباد/ خیرین در ترویج قرآن هزینه کنند

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بانیان خیر در راستای تبلیغ قرآن و جهت پوشش کمبودهای اقتصادی این بخش وارد شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات