نماینده هیئت بانوان استان اصفهان خبر داد:

طرح آسیب های اجتماعی محتوای اصلی هیئت های شرق اصفهان

نماینده هیئت بانوان استان اصفهان گفت: هیئت بانوان استان اصفهان بدون هرگونه شعار به اقدامات لازم در زمینه منویات مقام معظم رهبری می پردازد.

آخرین اخبار

تبلیغات