پاسخی به هجمه روزنامه اصلاح‌طلب به سلحشور انقلاب/

محبوبیت «دستوری» نیست؛ «پذیرفتنی» است

اگر بپذیریم که مرحوم سلحشور نماینده هنری جریان متعهد و انقلابی است حمایت از مرحوم سلحشور حمایت از منش و تفکر اوست.و مسلم است که رفتاتر آدم هاست که رفتار مردم را می سازد.و نسبت محبوبیت و مردم هم در همین جاست.

آخرین اخبار

تبلیغات