وزیر ارشاد توهین روزنامه “آرمان” به اصفهانی‌ها را پیگیری کند

نماینده نطنز در مجلس در تذکر شفاهی خطاب به نمایندگان از وزیر ارشاد خواست که توهین روزنامه “آرمان” به اصفهانی‌ها را پیگیری کند.

آخرین اخبار

تبلیغات