رییس کمیسیون امنیت ملی:

حذف 5 هزار میلیاردی بودجه دفاعی نگاهی غيرمسئولانه به امنیت ملی است

دولت خود باید درباره حذف بودجه 5 هزار میلیارد تومانی از لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 تجدیدنظر کند در غیر اینصورت مجلس در حوزه وظیفه خود در جهت دفاع از منافع و امنیت ملی اقدام خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات