نماینده مردم اصفهان در مجلس:

روزگار کشاورزان شرق اصفهان سیاه شده است/ وزیر نیرو استعفا دهد

کامران از وضعیت اقتصادی مردم شرق اصفهان ابراز نگرانی کرد و گفت: در حال حاضر روزگار کشاورزان استان اصفهان به دلیل بی‌تدبیری‌ها سیاه شده و زندگی آنها با مشکل ادامه داردو بسیاری از کشاورزان برای تامین هزینه‌های زندگی خود کلیه و کارتن می‌فروشند.

آخرین اخبار

تبلیغات